MICHELIN QUALITY DEALER

 

Som følge af en aftale med Michelin Danmark, kvalitetscertificerer SGS inspection Danmark dækværksteder i hele landet. Certifikatet gives til dækspecialister, som lever op til høje krav til kompetence, kundepleje og arbejdsmiljø.

 
Formålet med Michelins kvalitetscertificering er at forbedre forbrugernes helhedsoplevelse af værkstedsbesøget samt personalets arbejdsmiljø.

 
For forbrugeren handler det om, at han eller hun skal mødes af et professionelt og kompetent personale med det rette udstyr til udførelse af dækrelateret service. Der skal også være gennemsigtighed, hvad angår priser på produkter og service - det vil sige, at kunden skal vide, hvad der indgår i prisen, som tydeligt skal fremgå.

 

For personalet på certificerede værksteder betyder certificeringen, at strukturer og modeller for intern personalepleje formaliseres, at kundearbejdet skal gennemgå en tydelig proces for at garantere kvalitet og sikkerhed, og at der gives kontinuerlig uddannelse i dækteknologi, og i hvordan man mødes med kunden på en professionel måde.

 
Michelins certificering kan sammenlignes med en ISO-certificering for dækspecialister, hvor Michelin har fastlagt kriterierne. Med en officiel certificering udført af tredjemand vil Michelin højne værkstedernes og hele branchens status og sikre, at kvaliteten i vores produkter når ud til forbrugerne. Et forkert monteret eller afbalanceret dæk giver ikke din bil de rette præstationer og den rette sikkerhed.

 
Teknologisk Institut håndterer certificeringen og foretager årligt en kontrol for at sikre, at værkstederne fortsat lever op til de samme krav
.

DÆKCENTRALEN    *    RAASIGVANGEN 5    *    DK-3550 SLANGERUP    *    TLF. 47 33 47 11

  • facebook-square